top of page

Результати дослідження віруліцидної та антивірусної активності пристрою Regenerator SF-01

22.02.2022

Команда ТОВ "Сфера Лайф" разом за Академією медичних наук України та Інститутом Вірусології та епідеміології ім.Громашевського, проводила лабораторні дослідження віруліцидної та антивірусної активності пристрою «Regenerator SF-01» на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней.

Для проведення досліду використовувались наступні матеріали:

Культури клітин:

MДСК – перещеплювана культура клітин нирки собак;

СПЕВ – перещеплювана культура клітин нирки ембріона свині;

L929 – перещеплювана культура фібробластів ембріонів мишей.

Тварини:

В дослідженні були використані миші білі безпородні, вагою 15-17 грам, які знаходились на стандартному раціоні віварію не менше 7 днів.

Віруси:

Вірус грипу - при проведенні роботи використано штам вірусу грипу, одержаний з музею вірусів Інституту епідеміології і інфекційних хворобі м.Л.В.Громашевського, ( м. Київ) – штам А/FM/1/47(H1N1) – інфекційний титр в культурі МДСК – 3 - 10,0 lg ID50/0,2 мл, титр гемаглютиніну – 1:512 ГАО/0,2 мл.

Вірус грипу- А/FM/1/47(H1N1), адаптований до легенів білих мишей, який пройшов 15 пасажів на мишах, інфекційний титр 4,0 lg ID50 100% летальність мишей спостерігалась протягом 5 дібю

Вірус везикулярного стоматіта штам Індіана , отриманий з Інституту епідеміології і інфекційних хворобі м.Л.В.Громашевського, ( м. Київ). Інфекційний титр в культурц клітинЛ929 складає 4-5lg ТЦД50.

ВТГС (TGEV) – етіологічний агент трансмісивного гастроентериту свиней (ТГС) високо контагіозного кишкового захворюванням свиней.

Штам вірусу: D52-5 (BRE79) – є високо патогенний вірус для свиней усіх вікових груп на рівні 5 пасажу в перещеплюваній моношаровій культурі клітин тестикул поросяти ST.

Показаний тропізм вірусу шлунково-кишкового тракту і респіраторного тракту. Штам надано доктором Hubert Laude з лабораторії молекулярної вірусології та імунології Центру біотехнології INRA в Жуа-ан-Жозасі (Франція).


За результатами дослідження були отримані наступні результати:

  1. В результаті проведених досліджень було показано, що опромінювання індукує високий рівень інтерферону (підвищення у 16 разів!) у інфікованих вірусом грипу А/FM/1/47(H1N1 мишей. у інтактних мишей опромінювання не викликало підвищення інтерфероніндукуючої активності.

  2. Результати дослідження опромінювання «Regenerator SF-01» свідчать про інгібування інфекційного титру вірусу ТГС при експозиції 1 хв. та 10 хв. на 2,0 lg ТЦД50, що означає, що опромінення «Regenerator SF-01» при експозиції 1 та 10 хв має віруліцидну дію на позаклітинний коронавірус ТГС.

  3. Згідно одержаним результатам обробка опроміненням клітин МДСК інфікованих вірусом грипу і інфікованих вірусом грипу через годину післі опромінення ингібувала репродукцію вірусу грипу на 2,0lg ТЦД50, що означає обробка опроміненням ефективно інгібує репродукцію вірусу грипу при лікувальній та профілактичній схемі введення вірусу.

  4. Згідно з результатами було показано,що обробка випромінюванням упродовж 20 хв. інфікованих коронавірусом ТГС та клітин не інфікованих, які через годину інфікували вірусом ТГС ефективно інгібує репродукцію коронавірусу ТГС на 2, 0lg ТЦД50.

  5. Згідно з отриманими результатами опромінення упродовж 30 хв. статистичнодостовірно інфекційний титр вірусу грипу у інфікованих мишей на 2,0 lg ТЦД50 и на 1,0 lg ТЦД50 при профілактичній схемі опромінюванні експериментальних мишей.

  6. Аналіз наведених результатівдосліджень цитотоксичної дії різних режимів обробки показує, обробка культур клітин та СПЕВ упродовж 1, 5, 10 та 30 хв. були не токсичні.


20 переглядів

Comments


bottom of page